Algemeen / Privacy

Uw dier, onze zorg

   

Algemeen / Privacy

         

 

Binnen het team van DGC Twente zijn dierenartsen aanwezig welke zich diersoortgericht bezig houden met runderen incl vleeskalveren, varkens en pluimvee. Daarnaast wordt voorzien in de zorg voor schapen en geiten.
Door de vraag naar steeds meer specialistische zorg voor koppelgehouden dieren, houden de dierenartsen zich steeds meer diersoortgebonden bezig om op die manier de kennis en vaardigheden binnen de verschillende sectoren te kunnen garanderen.

Ook met het oog op wettelijke en keteneisen is bovenstaande een vereiste en voor alle genoemde sectoren zijn meerdere dierenartsen aanwezig welke aan alle hieraan gestelde eisen voldoen.

De doelstelling van DGC Twente met betrekking tot landbouwhuisdieren is de diergezondheid en het dierwelzijn op bedrijven te bevorderen waarbij preventie de hoogste prioriteit heeft.
Dit zal leiden tot een hogere rentabiliteit voor u als veehouder/veehoudster, een beperking van het medicijngebruik waar mogelijk en niet onbelangrijk, tot meer werkplezier voor u op uw bedrijf.

DGC Twente heeft een eigen laboratorium met kwaliteitscontroles, waar veel uitgevoerde onderzoeken in eigen beheer plaatsvinden om snel tot diagnoses te kunnen komen.

Neemt u diergezondheid en preventie serieus op uw bedrijf, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor overleg of een intakegesprek.

Beste cliënt,
Vanaf heden bestaat de mogelijkheid om via internet uw eigen visiteformulieren en logboeken in te zien.
Wij hebben een account voor deze klantportaal voor u aangemaakt. Wanneer u daar inlogt, kunt u de informatie over uw koppels bekijken en downloaden.

KLANTPORTAAL   
 

Privacy beleid

  • DGC-Twente gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. 
  • DGC-Twente deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. 
  • DGC-Twente bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. 
  • DGC-Twente houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
  • DGC-Twente vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. 
  • DGC-Twente informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. 
  • DGC-Twente informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. 
  • DGC-Twente informeert patiënten indien DGC-Twente bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

Mocht u uw gegevens willlen aanpassen of laten verwijderen kunt u contact met ons opnemen. 

 

Algemene voorwaarden