Algemeen

Uw dier, onze zorg

   

Algemeen

         

 

Binnen het team van DGC Twente zijn dierenartsen aanwezig welke zich diersoortgericht bezig houden met runderen incl vleeskalveren, varkens en pluimvee. Daarnaast wordt voorzien in de zorg voor schapen en geiten.
Door de vraag naar steeds meer specialistische zorg voor koppelgehouden dieren, houden de dierenartsen zich steeds meer diersoortgebonden bezig om op die manier de kennis en vaardigheden binnen de verschillende sectoren te kunnen garanderen.

Ook met het oog op wettelijke en keteneisen is bovenstaande een vereiste en voor alle genoemde sectoren zijn meerdere dierenartsen aanwezig welke aan alle hieraan gestelde eisen voldoen.

De doelstelling van DGC Twente met betrekking tot landbouwhuisdieren is de diergezondheid en het dierwelzijn op bedrijven te bevorderen waarbij preventie de hoogste prioriteit heeft.
Dit zal leiden tot een hogere rentabiliteit voor u als veehouder/veehoudster, een beperking van het medicijngebruik waar mogelijk en niet onbelangrijk, tot meer werkplezier voor u op uw bedrijf.

DGC Twente heeft een eigen laboratorium met kwaliteitscontroles, waar veel uitgevoerde onderzoeken in eigen beheer plaatsvinden om snel tot diagnoses te kunnen komen.

Neemt u diergezondheid en preventie serieus op uw bedrijf, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor overleg of een intakegesprek.

Beste cliënt,
Vanaf heden bestaat de mogelijkheid om via internet uw eigen visiteformulieren en logboeken in te zien.
Wij hebben een account voor deze klantportaal voor u aangemaakt. Wanneer u daar inlogt, kunt u de informatie over uw koppels bekijken en downloaden.

KLANTPORTAAL   

Algemene voorwaarden

Ontwerp en realisatie: Christian Lemmers