Varken

Uw dier, onze zorg

   

Varken


DGC Wierden heeft twee dierenartsen, die zich bezig houden met een adequate begeleiding van vermeerderings-, gesloten en vleesvarkensbedrijven. Doelstelling is om het bedrijf zo in te richten, dat problemen worden voorkomen of in de kiem kunnen worden gesmoord.

Als een gezondheidsprobleem ontstaat gaat het er om, dat zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Hulpmiddelen daarbij zijn kennis van ventilatie- en huisvestigingssystemen (biosecurity). Daarnaast maken wij uiteraard gebruik van bloedonderzoek, mestonderzoek en longspoeling. De monsters gaan naar erkende laboratoria zoals GD, Respig, Bioscreen en IVD Hannover. Om tot een goede aansluiting te komen tussen vermeerderaar en vleesvarkenshouder leggen wij contact met de andere partij en de dierenarts daarvan.

Voorts houden wij – eventueel in samenspraak met de voervoorlichter – regelmatig het voerschema tegen het licht. Onze varkenshouders weten, dat onze instelling al vele jaren is om problemen preventief aan te pakken – zoals eerder vermeld – middels een optimale huisvesting en verzorging en ondersteund door nuttige vaccinaties. Wij kiezen daarbij zoveel mogelijk voor simpele oplossingen, welke niet teveel tijd en geld hoeven te kosten. Met deze maatregelen is het antibioticumgebruik op de meeste van onze bedrijven al jaren erg laag.

Algemene voorwaarden