Pluimvee

Uw dier, onze zorg

   

Pluimvee


Het werk van de pluimveedierenarts bestaat uit het uitvoeren van preventieve entingen, werkzaamheden in het kader van de georganiseerde dierziektebestrijding, het bezoeken van pluimveebedrijven met gezondheidsproblemen en bedrijfsbezoeken in het kader van bedrijfsbegeleiding ter voorkoming van ziekteproblemen.

Wij richten ons met name op de vleeskuikenhouderij, waarbij de inzet is om de bedrijfsresultaten te optimaliseren en tegelijkertijd het medicijngebruik tot het hoogst noodzakelijke te beperken. Dit proberen wij te bereiken met onafhankelijke adviezen en preventieve maatregelen.

DGC Twente beschikt over een eigen laboratorium en sectiezaal, hierdoor zijn wij in staat om u snel en betrouwbaar van dienst te zijn.

 
Wormbestrijding bij pluimvee

Het doel van wormbestrijding bij hobby-matig gehouden kippen is dat de dieren geen gezondheidsproblemen oplopen van wormen.

Opname wormeitjes vermijden 

Om wormbesmetting te vermijden zal in de praktijk er voor moeten worden gezorgd dat de kippen zo min mogelijk wormeitjes opnemen. Om de kans op opname van geëembryoneerde wormeitjes te beperken zijn de hieronder beschreven maatregelen effectief
·         Houd het strooisel schoon en droog. Zorg voor voldoende ventilatie in de hokken. Vervang het strooisel regelmatig
·         Geef het voer in bakken. Strooi het niet op plekken waar kippen veel mesten.
·         Indien mogeljk probeer contact te vermijden met wilde vogels, die infecties mogelijk kunnen introduceren.
·         Houd ongedierte als kever, slakken en regenwormen zoveel mogelijk buiten de deur. Deze dieren kunnen mogelijk tussengastheer zijn voor een aantal maagdarmwormen.
·         Dieren die worden geïntroduceerd in de koppel zoveel mogelijke behandelen voordat ze worden toegevoegd

Mestonderzoek en eventueel behandelen 

Als opname van geëembryoneerde wormeitjes niet is te vermijden moet er voor worden gezorgd dat de wormen welke zich ontwikkelen uit de opgenomen wormeitjes niet de omgeving gaan besmetten met grote aantallen wormeitjes. Om dit te bepalen is mestonderzoek noodzakelijk, waarbij afhankelijk van de uitslag een behandeling wordt geadviseerd. Bij behandeling staat voorop dat besmetting van de omgeving moet worden vermeden.
Bij ons kunt u een wormpakket kopen voor 25 euro en daar zitten de kosten van het onderzoek bij in, excl. de eventuele medicijnen.

Ontwormingsmiddelen

Voor bedrijfsmatig gehouden dieren is slechts een middel beschikbaar in Nederland: flubendazol (Flubenol, Flutelmium). In een enkele dosering werkt flubendazole alleen tegen rondwormen, in dubbele dosering is het middel ook werkzaam tegen lintwormen.

Voor hobby-matig gehouden dieren waarvan de eieren niet worden geconsumeerd staan meer opties open; ivermectine, febantel, fenbendazole. De ivermectine is ook werkzaam tegen enkele eventueel aanwezig ectoparasieten.

Voor Info kunt u terecht bij onze medewerkers DGCTwente

Algemene voorwaarden