Rund

Uw dier, onze zorg

   

Rund

De rundveedierenartsen van DGC Twente streven naar een hoogwaardige diergeneeskundige zorg, zowel in de bedrijfsbegeleiding als bij de individuele zieke koe. Veel van onze veehouders maken gebruik van een maandelijkse bedrijfsbegeleiding op een vast tijdstip met een vaste dierenarts. Tijdens deze bezoeken bekijken wij uw bedrijf en gaat onze aandacht uit naar vruchtbaarheidsbegeleiding, rantsoenbeoordeling, conditie/voedingstoestand van de veestapel, beoordelen van de mest enz.

Daarnaast monitoren wij primaire en secundaire kengetallen en hebben wij bijzondere aandacht voor dierziektemanagement.

Veehouders kunnen natuurlijk ook contact opnemen met de praktijk voor het aanmelden van zieke dieren. Een van onze rundveedierenartsen komt dan op het bedrijf om het dier te onderzoeken en in overleg met de veehouder een behandeling in te stellen. Ook is het soms mogelijk om telefonisch advies te geven over een in te stellen behandeling. Op werkdagen tussen 8 en 9 uur zit er een dierenarts voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

DGC Twente staat 24 uur per dag zeven dagen in de week voor u klaar voor spoedgevallen, zieke koeien, afgifte van medicijnen en overige vragen.

BLAUWTONG VACCIN

Algemene voorwaarden