Vruchtbaarheid

Uw dier, onze zorg

   

Vruchtbaarheid

Uiteraard zijn een goede diergezondheid en vruchtbaarheid van de veestapel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een onderdeel van de vruchtbaarheidsbegeleiding is het drachtig voelen of scannen van de koeien en het vaststellen en behandelen van dieren die niet tochtig worden of worden gezien. Het belangrijkste van onderdeel van de vruchtbaarheidsbegeleiding is het vaststellen van oorzaken en het oplossen van de problemen welke de verminderde vruchtbaarheid veroorzaken. Verminderde vruchtbaarheid kent vele oorzaken.

Belangrijk zijn voeding en mineralen voorziening maar ook huisvesting, klimaat, genetica, klauwproblemen en infectieuze ziekten kunnen de veroorzaker zijn van een verminderde vruchtbaarheid. Wij als Diergeneeskundig Centrum Twente hebben een team van dierenartsen die zich hier dagelijks mee bezig houden en hierbinnen ook weer hun eigen specialiteit bezitten. Gezamenlijk kunnen wij uw problemen oplossen. Een goede vruchtbaarheid vereist een brede kijk op uw bedrijf!

Algemene voorwaarden