Bedrijfsbegeleiding

Uw dier, onze zorg

   

Bedrijfsbegeleiding

Veel melkveehouders die bij onze praktijk zijn aangesloten kiezen tegenwoordig voor bedrijfsbegeleiding door de dierenarts. Bij DGC Twente zijn 6 dierenartsen aangesloten die een brede ervaring en expertise in huis hebben en ook optimaal uitgerust zijn om deze vorm van dienstverlening professioneel aan te kunnen bieden. De basis van de bedrijfsbegeleiding is, naast drachtcontroles en het onthoornen van kalveren, het op regelmatige basis bekijken van de sterke en de te verbeteren punten van een bedrijf. Samen met u worden verbeterpunten besproken en doelstellingen geformuleerd. Na enige tijd wordt vervolgens bekeken of deze doelstellingen zijn gehaald. Het uiteindelijke doel is verbetering van de bedrijfsresultaten. Natuurlijk kunt u ons ook buiten deze regelmatige begeleiding inschakelen als u een veterinair advies wilt hebben over een bedrijfsprobleem.

De volgende zaken komen bij bedrijfsbegeleiding regelmatig aan de orde: uiergezondheid, vruchtbaarheid, klauwgezondheid, voeding en jongvee-opfok.

Algemene voorwaarden