Laboratorium

Uw dier, onze zorg

   

Laboratorium

Binnen ons diergeneeskundig centrum beschikken wij over een eigen laboratorium waar diverse onderzoeken kunnen plaatsvinden. Het grote voordeel van onderzoek in eigen beheer is dat uitslagen veel sneller beschikbaar zijn dan wanneer monsters opgestuurd moeten worden naar een extern laboratorium. Met name in geval van mastitis, kalverdiarree en melkziekte is een snelle uitslag belangrijk en soms zelfs van levensbelang.

Wanneer u monsters voor onderzoek aanbiedt, is het van belang dat de monsters op een juiste wijze genomen zijn van de juiste dieren. Algemeen geldt dat bij mastitis de monsters op een hygiënische wijze genomen moeten worden in steriele BO buizen. Als dit niet correct gebeurt bestaat de kans dat verontreinigingen optreden welke een goede uitslag onmogelijk maken.

Voor de correcte manier van het nemen van melkmonsters overleg met uw dierenarts of kijk eens op de volgende link van het Uiergezondheidscentrum Nederland (UGCN)

Bij mestmonsters is het van belang dat de mest rectaal genomen wordt en niet vanaf de vloer. Weet u niet zeker hoe u de monsters moet nemen of van welke dieren, overleg dan even met een van de dierenartsen. Het nemen van de juiste monsters op de juiste manier is essentieel voor een betrouwbare diagnostiek.

Algemene voorwaarden