Klauwgezondheid

Uw dier, onze zorg

   

Klauwgezondheid

Klauwgezondheid is een belangrijk onderdeel van de veterinaire bedrijfsbegeleiding. Naast uiergezondheid en vruchtbaarheid kan het een belangrijke schadepost zijn voor de melkveehouder. Vaak worden klauwproblemen veroorzaakt door voeding of huisvestingsproblemen maar infectieuze oorzaken kunnen ook zeker niet uitgesloten worden.

Om een goed inzicht te krijgen in de problemen en om deze goed te kunnen analyseren is het belangrijk om ze goed te diagnosticeren en het aantal gevallen per aandoening goed in kaart te brengen. Belangrijk hierbij is dat de klauwbekapper bijhoudt dan wel aangeeft welke klauwaandoeningen hij tegenkomt op het bedrijf en in welke mate. Deze gegevens kunnen dan meegenomen worden in het plan van aanpak. De preventie van klauwproblemen is heel belangrijk. Bij de aanpak van de problemen zal er daarom volop aandacht worden besteed aan huisvesting en voeding.

Het spreekt voor zich dat een betere klauwgezondheid nauw samenhangt met de algemene gezondheidstoestand van de veestapel en dus ook een betere vruchtbaarheid en productie tot gevolg zal hebben.

Algemene voorwaarden