Mestonderzoek

Uw dier, onze zorg

   

Nog te vaak lijden jonge kalveren aan diarree, en niet zelden is dit de oorzaak van overlijden. Management en voeding zijn cruciale factoren in het beheersen van deze problematiek. Echter daarnaast is het erg belangrijk om te weten wat de oorzaak van de diarree is om te komen tot een zo goed mogelijke preventie en een optimale behandeling van het zieke kalf.

Net als eerder besproken bij uiergezondheid is ook hier verantwoord antibioticumgebruik een punt van aandacht. Veel kalveren met diarree krijgen standaard antibiotica toegediend, terwijl dit lang niet altijd nodig is en soms zelfs de situatie eerder erger maakt.

Wanneer virussen zoals rotavirus of coronavirus de oorzaak zijn van de diarree, of een verwekker als cryptosporidiose, dan is antibiotica vaak zinloos omdat deze niet werken tegen deze ziekteverwekkers. Soms moet het wel om bijkomende infecties te behandelen maar lang niet altijd. Bij jonge kalveren (dag 1 tot ongeveer 4 weken) kunnen we door faecesonderzoek de meest voorkomende verwekkers van diarree achterhalen (Escherichia Coli, Rota- Coronavirus en Cryptosporidiose). Faecesonderzoek bij oudere kalveren is vaak gericht op het vinden van coccidiose, giardia, maagdarmwormen en longwormen.

Wat betreft een van de preventieve factoren kunnen we in ons laboratorium de biestkwaliteit onderzoeken en middels bloedonderzoek bij heel jonge kalveren de overdracht van immuniteit via de biest onderzoeken. Deze overdracht is een resultaat van biestkwaliteit en biestmanagement.

Algemene voorwaarden